Kúpte si založenú firmu a podnikajte ihneď

Na to, aby sme mohli začať podnikať rýchlo a nestratili pritom veľa času behaním po úradoch, kde potrebujeme vybaviť množstvo povolení a papierov, máme možnosť kúpiť si už hotovú spoločnosť s názvom ready made, s ňou bude rozbeh podnikania naozaj rýchly a bez byrokratických procesov. Podstata je v tom, že všetky dôležité dokumenty za vás vybaví firma, ktorá sa na to špecializuje.

Jeden podpis a firma je vaša

Osloviť spoločnosť, ktorá predáva „hotové firmy“ klientom so serióznym záujmom o podnikanie, nie je dnes žiadna novinka. Hovoríme o spoločnostiach, ktoré zakladajú nové firmy nie preto, aby fungovali a vykazovali nejakú činnosť, ale ich záujmom je predaj týchto ready made spoločností záujemcom o rozbeh vlastného biznisu. Ako každý tovar, aj tieto firmy majú viacero skupín, kam sa zaraďujú podľa toho, či ide o firmy s históriou alebo predaj firmy 41business práve založené, či sú alebo nie platiteľmi DPH a tiež podľa druhu spoločnosti. Online si každý môže pozrieť ponuku a vybrať si práve tú firmu, ktorá vyhovuje vašim kritériám. Začať podnikať pod jej logom je možné okamžite po podpísaní dôležitých dokumentov, pretože tieto spoločnosti už všetky potrebné dokumenty majú k dispozícii.

V kúpe takýchto firiem je možné vidieť aj výhody, ktoré sú :

-vďaka pripravenosti je možné ich okamžite previesť na nového majiteľa

-majú pridelené svoje IČO, čo znamená, že sú zapísané v OR

-zaregistrované sú už aj kvôli dani z príjmov, teda disponujú prideleným DIČ

-to, že firma nemá nijaké záväzky je garantované zmluvou

-základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené

-vypracovanie všetkých dôležitých dokumentov má na starosti advokát

Dohody sú rýchle a výhodné

Za každý tovar treba zaplatiť a firmy ready made nie sú výnimkou. Ich cena zahŕňa:

-kompletné vypracovanie a úplné znenie spoločenskej zmluvy

-platnú zmluvu o prevode podielu vo firme

-akúkoľvek zmenu, napríklad sídla, obchodného mena, konateľa či spoločníkov a podobne

-zmenu, rozšírenie či ubratie predmetov podnikania

-zabezpečenie súhlasu vlastníka danej nehnuteľnosti s umiestnením sídla firmy

-v cene je aj poplatok za zapísanie všetkých zmien v OR

About the Author

You may also like these