Ako je to so založením vlastnej s.r.o.

Ak chcete rozbehnúť obchody a biznis s vašou novou firmou, v mnohých prípadoch sa odporúča zalozenie sro cena. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vytvorí jej zapísaním do Obchodného registra a splatením tzv. minimálneho základného imania- ktoré sem vložia zakladajúci spoločníci.

Podnikateľ, model

Ide o podnikateľskú formu, ktorá je u slovenských podnikateľov rozšírená a z celkového hľadiska takéto podnikateľské subjekty budia pocit dôveryhodnosti a skúseností. Takisto prejdú pri zápise do OR SR a pri registrácii na daňovom úrade riadnym preverením (kvôli čomu ide o pomerne komplikovaný byrokratický proces).

Prečo ide v prípade s.r.o. o obľúbenú podnikateľskú formu, tu je dôvodom napríklad fakt, že spoločníci v tomto prípade vlastne ručia iba výškou svojho vkladu. Finančnými prostriedkami, čo do tohto subjektu vložili, v akomkoľvek prípade tu nemusia ručiť svojim iným, súkromným majetkom.

Ako už odznelo, spoločnosti s ručením obmedzeným sú na Slovensku najžiadanejšie a stretávame sa s nimi v prípade založených a aktívnych firiem najčastejšie. Hoci právo umožňuje, aby vznikla s.r.o. aj za účelom kultúrnym, charitatívnym či športovým, v prevažnej väčšine vzniká za účelom obchodným, podnikateľským. Pretože v podnikateľskom prostredí prináša oceniteľné benefity:

  • Pôsobí dôveryhodnejšie na úrady aj na obchodných partnerov (v porovnaní so živnostníkom).
  • Spoločníci pri nej ručia iba do výšky svojho vkladu, resp. do výšky základného imania.

Potom je vhodné myslieť aj na to, že takúto spoločnosť je vhodné a resp. z viacerých dôvodov potrebné zaregistrovať na daňový úrad ako platcu DPH. Z takejto registrácie môže čerpať ďalšie výhody, nehovoriac o tom, že registrovanými platcami daní budú pravdepodobne aj jej obchodní partneri. Okrem registrácie na daňovom úrade sa musí zaevidovať aj na úrade živnostenskom.

Podpis, zmluva

Ako odznelo, firma a v našom prípade s.r.o., vzniká svojim zápisom do Obchodného registra (OR SR). A sem sa okrem iných náležitostí musí uviesť aj tzv. firemné sídlo. A sem sa dá zaevidovať adresa a nehnuteľnosť, ktorá vám nejakým spôsobom patrí či ju máte v prenájme (majiteľ musí dať súhlas).Častým riešením sú v tomto bode za mesačný poplatok lacné virtuálne sídla so sídlom na lukratívnych adresách.

About the Author

You may also like these