Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Áno, presne tak. Ale toto zdieľanie nie je samozrejmé. Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká v manželstve spravidla len medzi manželmi, nie medzi inými osobami. Vlastne, aby som vás nezavádzala vzniká dňom uzavretia manželstva, na úrade, či v kostole. Je to jedno. Majetok, ktorý ste nadobudli ešte pred uzavretím manželstva sa nestáva spoločným. Spoločným je len to, čo nadobúdate počas manželstva.

svatba

Výnimky
Spoločným sa nestáva to, čo jeden z manželov vlastní na bezprostredný výkon svojho povolania, to, čo nadobudol darom alebo dedičstvom. To zostáva v jeho bezvýhradnom vlastníctve. Je to logické, pretože dediť nemá prečo jeho manželka a na darčeky sa siahať tiež nemá. Veď sú darované z lásky od inej osoby práve danej osoby a nie ostatným. To, čo potrebuje na bezprostredný výkon svojho povolania sa dá jednoducho a jednoznačne určiť. Na čo by sa manžel hral so ženiným fonendoskopom, predsa?

manželství

Zrušenie spoluvlastníctva
Mnohí by chceli zrušiť spoluvlastníctvo alebo uzavrieť manželskú zmluvu, aby sa ochránili pred rôznymi indivíduami, ktoré ich chcú okradnúť o ich majetok. Nie vždy, to ale ide jednoducho. Predmanželská zmluva nie je na Slovensku bežnou záležitosťou, takže nie je známe, že by sa uzatvárala. Touto cestou to nepôjde.
Jednoduché to nie je ani so zrušením spoluvlastníctva. Spravidla a zvyčajne sa bezpodielové spoluvlastníctvo ruší dňom rozvodu manželov z akýchkoľvek dôvodov. Dá sa však podať návrh na súd a bezpodielové spoluvlastníctvo zrušiť v odôvodnených prípadoch. Tie sú napríklad, keď manžel alebo manželka podniká a moc sa mu teda nedarí. Teda skôr hrozí, že majetok oboch manželov skončí v rukách exekútora, vtedy je návrh odôvodnený.

manželé

A ešte vtedy, keď manžel je v konkurze a manželka chce ochrániť svoj majetok pred hroziacou stratou. Vtedy je to výhodné pre oboch manželov, obaja s tým získajú. Manželke nezoberú majetok a manžel je chránený, že nepríde o tú časť podielu, čo teraz patrí manželke. 

About the Author

You may also like these

No Related Post