Spory s poisťovňami: Kedy nechcú poisťovne plniť?

Približne polovica všetkých prípadov, kedy poistení občania neboli spokojní s konaním poisťovne, sa týkala zamietnutia nároku na poistné plnenie, druhá polovica potom krátenia poistného plnenia. Pri poistení vozidiel sa najčastejšie spor medzi klientom a poisťovňou viedol kvôli nesúhlasu ohľadom totálnej škody.

dohoda

Poistenie vozidiel
Pri poistení vozidiel bol častejší problém s plnením u povinného ručenia, u havarijného poistenia to tak časté nebolo. V rámci krátenia alebo zamietnutia poistného plnenia sú tak paradoxne najviac postihovaní vodiči, ktorí nehodu nespôsobili.

Totálne škody na vozidle – poisťovňa nebude chcieť platiť
Pri totálnej škode ide o to, že poisťovňa usúdi, že cena vozidla je už tak nízka, že by sa ho neoplatilo opravovať. Poisťovňa vám potom preplatí cenu, akú podľa jej súdu malo vaše vozidlo pred nehodou. Ak sa vám to nezdá, na tento postup nepristupujte.

podnikání

V takom prípade je možné buď podať námietky proti cene, ktorú malo vozidlo v čase škodovej udalosti alebo požadovať uvedenie vozidla do pôvodného stavu, resp. náhradu nákladov, ktoré poškodený vynaložil na uvedenie do pôvodného stavu. Nový občiansky zákonník uprednostňuje uvedenie do pôvodného stavu pred náhradou škody v peniazoch, ku ktorej má dôjsť buď na žiadosť poškodeného, ​​alebo ak nie je uvedenie do pôvodného stavu dobre možné. Poisťovne však často týmto požiadavkám nevyhovejú a musí rozhodnúť súd, ktorý posudzuje každý prípad individuálne.

Poškodenie čelného skla – opäť sa bude poisťovňa krútiť
Úplne bežná situácia. Pri jazde môže od okolo idúceho automobilu odletieť kamienok a poškodiť vám čelné sklo. Dosť ťažko si v tú chvíľu stihnete poznamenať jeho poznávaciu značku. Poisťovňa sa ale môže vyhovárať, že nemáte pádny dôkaz, že k poškodeniu došlo týmto spôsobom.
V týchto prípadoch je najväčší problém v preukázaní, že predmet, ktorý poškodil čelné sklo, skutočne odletel od vozidla škodcu. Bohužiaľ ako dôkaz väčšinou nestačí ani vyhlásenie vodiča vozidla, od ktorého predmet odletel, ani spolujazdca a jediným spoľahlivým dôkazom býva kamerový záznam.

Búranie na parkovisku
Poisťovňa môže odmietnuť plnenie v prípade, že auto je nabúrané pri státí na.
Najčastejším problémom za týchto okolností býva, že škodca je neznámy, a teda nie je po kom škodu vymáhať. Ak škodca od nehody ujde a nepodarí sa ho vypátrať, musí si poškodený škodu uhradiť sám. Prípadne ak má poškodený dojednané havarijné poistenie, môže škodu uplatniť touto cestou.

recenze

Ďalšie druhy poistenia
Úrazové poistenie – najčastejšie ide o úraz v práci, odškodnenie za pád a zranenie pri športovaní. Ďalšími sú napr. poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Najčastejšie ide o živelné pohromy a vytopeniu bytu. 

About the Author

You may also like these

No Related Post