Revitalizácia bytového domu sa oplatí


Čo prináša revitalizácia
·         Zateplený dom spotrebuje podstatne menej tepla, preto môžeme od revitalizácie domu očakávať zníženie nákladov až o 40%.
·         Ďalšie úspory možno získať dôslednou reguláciou a zateplením vykurovacej sústavy vo veľkosti až 20% úspory nákladov.
 
Prečo často s revitalizáciou otáľame?
·         Jeden z mnohých argumentov proti revitalizácii domu je ten, že dom bol už raz zateplený, pri jeho výstavbe alebo samostatne, ale už pred radom mnohých rokov.
·         Riešenie, ktoré ale vyhovovalo pred mnohými rokmi, nevyhovuje už dnes celkom odlišným požiadavkám.
·         Medzi ďalšie najčastejšie pripomienky je obava z veľkej finančnej náročnosti a argument, že dom stojí v lokalite s nízkou trhovou hodnotou nehnuteľností a neoplatí sa do neho investovať. Je nutné však podotknúť, že na druhú stranu je hodnota v takej lokalite a navyše v nerevitalizovanom dome takmer nulová.
 menší bytový dům
·         Aj s nízkymi platbami do fondu opráv to ide
·         V mnohých bytových domoch sa jedinci snažia o zvýšenie platieb do fondu opráv, ale doteraz sa im nedarí toto navýšenie presadiť. Aj napriek tomu takéto domy možno zatepliť a prípadný úver splácať s rozdielov, ktoré ihneď po zateplení jednotlivé byty získajú. Takže ak úhrady platieb ponechajú na rovnakej výške a náklady budú podstatne menšie, tak z rozdielu možno splácať úver a to bez zvýšenia platieb do fondu opráv.
 
Aká je úspora revitalizovaného domu?
·         Čo by pre Vás revitalizácia znamenala, koľko môžete vo finále ušetriť, aké by nastali zmeny v prevádzke Vášho domu, koľko by ste ušetrili za teplo, aké opatrenia sú potrebné realizovať, aké by bolo zaťaženie do budúcna a mnohé ďalšie otázky Vám bezplatne zodpovedia a štúdie zaistí renomované firmy, ktoré nájdete na webových stránkach.
 panelový dům s mnoha byty
Obavy z finančnej záťaže
·         Zateplenie domu sa najčastejšie realizuje pomocou bankového úveru, ktorý môže byť splatený z úspor nákladov na vykurovanie. Úver nezaťaží jednotlivé byty a navyše je v dnešnej dobe veľmi výhodné požiadať o dotáciu.

About the Author

You may also like these

No Related Post