Počítačové siete – výhody a nevýhody

Napadlo vám niekedy, že ak sa pohybujete po internete, ste v nebezpečenstve? Možno nie úplne smrteľnom, ale nejaké zlé následky to môže mať. Prečítajte si o výhodách a nevýhodách počítačových sieti a a berte na vedomie, že nie všetko čo je na internete je ideálne a pravdivé.
online propojení

VÝHODY:

1. komunikácia
Výhod používania počítačových sietí je trošku viac. Azda na najzákladnejšia výhoda je rýchla výmena  informácií, komunikácia. To dosiahnete pomocou elektronickej pošty a chatovania. Tímová práca a možnosť pracovania pomocou internetu a počítačových sietí patrí medzí obľúbené výhody mnohých používateľov.

2.  zdieľanie
Ďalšou výhodou je zdieľanie dát pomocou centrálnej inštalácii a diaľkovej správy počítačov. Zdieľať môžete taktiež tlačiarne, pevné disky, zdieľanie pripojenia k internetu a hardvéru. To sa inak nazýva zdieľanie hardvérových prostriedkov a periférií.

3. služby
Aj aktivity ako bežný nákup, objednávanie tovaru a správa účtov v banke je možná vďaka využívaniu  počítačových sieti.

4. iné
Cez počítačové siete sa môžete vzdelávať v hocijakej oblasti, ktorú si zaumienite. Okrem vzdelávania sa cez internet môžete dozvedieť o nových pracovných príležitostí .
přihlášení na fb

NEVÝHODY:

1. bezpečnosť
Každý si v živote povie, že bezpečnosť je na prvom mieste. Malo by to tak byť aj keď ste na internete. Vyhnite sa pofidérnym stránkam, kde sa vám do počítača môže dostať vírusy a dajte si pozor na počítačovú kriminalitu.

2. vzťahy
Vzťahy cez počítačové siete sú dobré, ak sa chcete spojiť s ľudmi, ktorý sú odcestovaní. Ale niekto to využíva tak často, že zabúda na komunikáciu osobnú a tak stráca medziľudské kontakty a je vo svete mimo reality.

3. závislosť a nepravdivosť informácií
Stať sa závislým na internete je veľmi jednoduché, preto by si mali užívatelia dávať pozor na to koľko času trávia za počítačom a iných technológiách poskytujúcich internet. Dávať pozor by si užívatelia mali dávať aj nepravdivosť informácií. Pretože nie všetko o čom sa na internete píše je pravdivé.

5/5 - (5 votes)

About the Author

You may also like these