MAGICKÉ CHORVÁTSKE KLÁŠTORY

Chorvátsko to nie je len pláž, more, Plitvické jazerá ale aj výnimočná história. Skúste pri najbližšej návšteve zabočiť do najbližšieho informačného centra a potom sa vyberte na okružnú cestu po chladivých chodbách starobylých kamenných kláštorov.

dubrovník
 
Kláštor Visovac
Jeden z najlepších a najkrajších dôvodov prečo navštíviť národný park Krka leží na ostrove Visovac v strede rovnomenného jazera.
 
Vo františkánskom kláštore postavenom v roku 1576 nájdete bohatú kolekciu obrazov, relikvií a celé zbierky dobového oblečenia. Ukrýva tiež nesmiernu vzácnosť – ilustrovanú kópiu Ezopových bájok vytlačenú v roku 1487. Na svete existujú už len 3 kusy.
 
Kláštor ako celok dopĺňa nádherná celoročne kvitnúca záhrada.
 
Ak sa chcete zúčastniť omše vyberte sa na ostrov v nedeľu, dá sa naň pohodlne dostať kláštornou loďou z dediny Bristane alebo výletnou loďou z ostrova Skradin.

klášter
 
Kláštor dominikánov (Dubrovník)
Kláštor aj kostol boli postavené v rovnakom čase ako mestské hradby a v tom období spĺňali funkciu vojenskej pevnosti.
 
Najkrajšou časťou komplexu je goticko-renesančný kláštor, ktorý je dielom miestnych kamenárov z polovice 15 storočia. V kláštornom múzeu nájdete veľmi vzácne dielo Tiziana Vecellia benátskeho renesančného maliara, ktorého obraz Márie Magdalény zdobí oltár spolu so zobrazením patróna mesta sv. Blaisa, archanjela Rafaela a Tobiasa. Zaujímavosťou sú aj obrazy dubrovníckej umeleckej školy z 15. až 16. storočia.
 
Kláštorný kostol aj múzeum sú otvorené v lete od 9.00h do 18.00h (v zime do 17.00h).

arch
 
Kláštor sv. Františka z Assisi (Záhreb)
Tento najstarší gotický kláštor v Dalmácii bol postavený v roku 1221. Priľahlý kostol je o niečo mladší ale nemenej zaujímavý. Celý komplex pôvodne slúžil ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá neskôr dala vzniknúť Zadarskej univerzite.
 
Za malý vstupný poplatok si môžete okrem iného užiť pokoj a ticho a pritom obdivovať gotické rezbárske práce stredovekých umelcov, bohato zdobený maľovaný kríž z 12. storočia a obraz mŕtveho Ježiša Krista od talianskeho renesančného maliara Jacoba Bassana.
 

About the Author

You may also like these

No Related Post