Hry s rozumom a citmi

Veľa ľudí hrá z času na čas s druhými také „hry“, ktoré chápeme ako manipuláciu. Či už mám na mysli prípad, kedy skupinky zlodejov klamú a okrádajú našu spoločnosť, alebo mám na mysli vzťah jedného človeka k druhému.
Čo sa týka prvého prípadu, ten môžeme zmeniť len tým, že budeme používať vlastnú hlavu, do ničoho nepovinného sa radšej púšťať nebudeme, žiadnym podvodníkom nič nepodpíšeme, ničím sa im nezadĺžime, žiadne svoje peniaze im nedáme, viac nie je v našej kompetencii. Takéto skupinky majú niekedy dokonca legálne schválené činnosti, tak pozor!

hypnoza

Lenže v tomto článku sa chcem venovať predovšetkým druhému prípadu, ktorý máme v rukách a pod kontrolou. Strojcami vzťahov človeka k druhému človeku sme iba my sami a túto vec môžeme plnohodnotne ovládať a za všetky pozitíva i negatíva nesieme zodpovednosť len my. Preto je zmysluplnejšie niečo si povedať o manipulácii jednotlivca jednotlivcom, zvlášť pokiaľ máme vážnejší vzťah, ktorého osud je v našich rukách. O takýchto hrách vo vzťahoch sa viac môžeme dočítať pomocou mnohých knižných i webových článkov, ako napríklad.
Aj v tomto článku si na túto tému ešte niečo povieme.

souznění

Jedná sa však iba o môj osobný pohľad na túto vec. Je pravda, že v niektorých situáciách je naozaj pre vzťah asi potrebnejšie, aby sme druhého trošku zmanipulovali, ale iba v prípade, kedy chceme predísť úplne zbytočnému konfliktu, ktorý nikam nevedie a kedy sa v podstate o nič vážne nejedná. Ale v ostatných prípadoch by sme mali byť predovšetkým sami sebou, úprimní, ale takisto chápaví a tolerantí k osobe partnera/ke. Predsa ho máme radi takého/takú, aký/á je. Preto by sme mali byť schopní prekonať a pochopiť jeho/ jej mínusi v niektorých situáciách. Predsa nik nie je dokonalý a ani my. Ak sa máte naozaj radi, rešpektujte sa takí, akí ste. Buďte sami sebou, no pritom ohľaduplní. Partner/ka Vás predsa musí pochopiť, nech sa Vám stalo čokoľvek. Manipulácii, no hlavne častej manipulácii sa radšej vyhnime.

About the Author

You may also like these

No Related Post