7 dôvodov, prečo znalosť cudzieho jazyka zmení Váš život

Aj prvý česko-slovenský prezident Tomáš Garrigue Masaryk povedal: ,,Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom.“ Znalosť cudzích jazykov má nepochybne svoje čaro a prináša celý rad výhod, ktoré budete čerpať počas celého života.

Budete atraktívnejší
Nedávne štúdie jasne preukázali, že viac ako dve tretiny Britov a tri štvrtiny Američanov považujú za atraktívnejšie osoby, ktoré ovládajú cudzí jazyk.

otázky

Náskok pred konkurenciou
V drvivej väčšine zamestnaní je znalosť cudzieho jazyka považovaná za samozrejmosť. Odlíšiť sa môžete buď úrovňou jazyka, alebo znalosťou ďalších. Pri výbere však myslite na reálnu možnosť využitia daného jazyka. Taká estónčina určite zaujme a pritiahne pozornosť, ale nakoľko bude pre Vášho zamestnávateľa využiteľná?

Naučíte sa jeden, druhý pôjde rýchlejšie
Aj v úplne odlišných jazykoch sa dá nájsť príbuzenstvo a spôsoby, akým ste sa učili prvý jazyk sa dajú v mnohých prípadoch aplikovať aj na druhý. Okrem toho, keď ste zvládli prvý jazyk, budete si veriť viac, bude to pre Vás väčšia zábava, skrátka to pôjde omnoho ľahšie.

Prevencia proti Alzheimerovej chorobe
Mozog v tomto prípade funguje ako sval a pravidelným cvičením si ho posilníte, čo môže mať v budúcnosti váhu zlata. I keď si myslíte, že sa Vás táto choroba netýka, verte, na včasnú prevenciu nie je v tomto prípade skoro nikdy.

Posilnenie pamäte
Problémy s pamäťou sú pomerne častý problém, o ktorom sa však hovorí veľmi málo. Pokiaľ chcete zefektívniť učenie sa, alebo si chcete pamätať viac informácií z bežného života, znalosť cudzích jazykov Vám môže byť veľmi nápomocná!

Zlepšenie sústredenia
Bolo preukázané, že ľudia ovládajúci viac ako jeden cudzí jazyk podávajú v práci, v športe, či iných záležitostiach podstatne lepšie výkony. Bolo to odôvodnené posilnenou schopnosťou sústredenia sa, ktorá je pri učení jazykov nevyhnutná. Tým, že sa učíte jazyk, túto schopnosť pravidelne trénujete a je všeobecne známe, že tréningy robia majstrov.

globus

Poznávanie nových kultúr
Na celom svete je nespočetne veľa nádherných miest a práve znalosť cudzieho jazyka Vás pravdepodobne povzbudí danú krajinu navštíviť. Domáci Vaše vedomosti určite ocenia a tak sa Vám môže naskytnúť mnoho príležitostí, o ktorých by ste s lámavou angličtinou nevedeli.

About the Author

You may also like these

No Related Post